Kawakawa Gift Box includes:

Kawakawa Shampoo Bar

Konditioner Bar

Kawakawa Balm 60g

Kawakawa Face Kleanzer

Kawakawa Soap

Kawakawa  Goats Milk Face Lotion

 

 

Mothers Day Kawakawa Gift Pack

$39.99Price